Om värdskap och gästfrihet

Det är ett allmänt faktum att vi alla är gäster på jorden.
Vi är också gäster i mer bokstavlig mening, gäster i varandras liv och varandras bord.

Vi inom Kristna Gårdar och Hotell vill förmedla gästfrihet och bra värdskap till våra gäster. Det finns en stor bredd bland våra medlemsanläggningar, vi erbjuder allt från lägergårdar, campingar, vandrarhem och retreatställen till mera traditionella kursgårdar och hotell. När nu erbjudandet är så varierat och brett, vad är det då som kännetecknar oss? Vad kan du förvänta dig när du väljer att vara gäst vid en av våra anläggningar?

Gemensamt för alla våra anläggningar är en önskan att få betyda något speciellt för våra gäster. Vi har valt att sammanfatta visionen på följande sätt: Vi skall vara ett varmt och öppet gästhus vid vägen där människor färdas.” Detta ligger i linje med vad Paulus – en kringresande missionär och gäst uttrycker: ”Vinnlägg er om gästfrihet.” 

I vår tid upplevs värdskapsrollen ofta som strömlinjeformad och professionell – eller också så vardaglig och oformell att den nästan saknas. Av och till händer det att någon talar om för oss att ett besök hos oss är annorlunda. De talar om en speciell atmosfär, en stämning, en ro och frid som gör att de känner sig mer hemma hos oss, även om de är borta.

– Då är det trevligt att vara värd.

Om våra gäster upplever varm hemkänsla och ett hjärta bakom våra produkter och tjänster, då är vi nöjda.

– Då är det också gott att vara gäst.

Kristna gårdar och hotell -KGH

KGH är ett ett sammarbetsorgan med uppgift att verka för hotell - campingplatser - pensionat - sommar - kurs - och lägergårdar som drivs i kristen regi och har en restriktiv hållning till alkohol.

Kontakta oss

Vi finns också på Facebook

© Kristna gårdar och hotell - All rights reserved

Compare listings

Compare

Om värdskap och gästfrihet

Fyll i detta formulär så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Dina kontaktuppgifter

Beställ KGH Guiden här

KGH Guiden är vår katalog med de flesta av våra anläggningar. Vi tar fram en katalog vart annat år och du kan här beställa upplagan från 2022 här.